Again a big fire at Domino pizza; Should we still charge batteries of light electric vehicles inside buildings?

Again a big fire at Domino pizza; Should we still charge batteries of light electric vehicles inside buildings?

Gaan mensen na de stille schone stad in de Corona periode te hebben ervaren hun auto inruilen voor de fiets of Ebike? Dat klinkt aantrekkelijk maar hoe gaan we die allemaal opladen?

Hoe gaan we al deze elektrische voertuigen opladen? Er zijn nauwelijks nog publieke oplaadpunten. Voor particulieren kan dat gewoon thuis in het stopcontact bij het schuurtje, of gang. Maar voor een bedrijf, hotel of deelconcept is dat aanzienlijk lastiger. Laden is vaak duur, gevaarlijk en bovenal veel gedoe. Ter illustratie de website www.laad.nl toont 3 oplaadpaaltjes in Amsterdam.

Tot op heden zijn er drie manieren van laden.

  1. Met de juiste adapter in het stopcontact op de muur of laadpaal.
  2. Het wisselen van accu (ook wel ‘battery swap’ genoemd)
  3. Een duur en log draadloos oplaadstation (ook wel ‘docking station’ genoemd)

Met de juiste adapter in het stopcontact. De meeste mensen laden hun Ebike accu op netstroom in een 230V stopcontact. Om veiligheidsredenen moet dat bij bedrijfsmatig gebruik een speciaal daarvoor aan te schaffen stopcontact van bijvoorbeeld Bosch zijn. Tot voor kort haalde bijna iedereen zijn accu van de fiets af en nam die mee naar binnen om te laden. Na een aantal incidenten met ontplofte accu’s, zoals bij Domino’s waar een oververhitte accu in brand vloog op 8 augustus j.l., mag dat niet meer bij de meeste bedrijven. Nu is het een trend om accu’s te integreren (zoals van Moof) en de fiets buiten direct in te pluggen. Voor bedrijven met veel Ebikes betekent dit een wirwar van verschillende snoeren, soms in combinatie met laadpaaltjes, waar mensen over struikelen, die kwijtraken en corroderen.

Het wisselen van accu’s of ophalen van lege Ebikes is voor veel deelconcepten de enige optie. Voor de gebruiker is het lekker makkelijk de Ebike overal achter te kunnen laten (‘free floating’ genoemd) maar dat lijkt geen duurzaam model. Voor gemeenten zijn rondslingerende fietsen een doorn in het oog en voor de aanbieders is ophalen en laden een gigantische kostenpost. Partijen met diepe zakken zoals Uber hebben dit zonder overleg met overheden geïntroduceerd, maar worden nu hard aangepakt door gemeenten. In de basis zijn gemeenten blij met deelconcepten voor licht elektrisch vervoer, maar dat zal dan met aangewezen plekken voor parkeren en laden “semi free floating” georganiseerd moeten worden. 

 

Tot op heden zijn dure en logge draadloze oplaadstations de enige optie voor aanbieders die zonder snoeren buiten willen laden. Deze laadstations zijn gebonden aan een specifiek model fiets met geïntegreerde laadconnectie. Het bedrijf Gobike ontving €1,6 miljoen subsidie van gemeente Rotterdam en ging vervolgens failliet. Daarna stonden er talloze dure oplaadstations werkloos omdat ze alleen geschikt waren voor Gobike.

TILER introduceert eind 2020 haar universele laadtegel voor Ebikes. TILER gelooft dat haar gebruiksvriendelijke, draadloze en duurzame oplossing bijdraagt aan een goede infrastructuur om steden te elektrificeren.

Minder auto’s, geen rondhangende draden of grote dure laadstations voor 1 type fiets. Laten we ook na het Corona tijdperk samen de steden wat stiller en schoner houden.

Wil jij een pilot of partnership met TILER? 

Stuur dan een mail naar hello@tilercharge.com.

Olivier Coops (COO TILER)

Leave a Reply